Konut Paket Sigortası Hasarları için Gerekli Belgeler

Yangın Hasarları

1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması
3. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
Poliçe fotokopisi
İtfaiye raporu
Cumhuriyet Savcılığı’ndan takipsizlik kararı
Zararı gösteren beyan/talepname
Polis veya jandarma tutanağı
Vergi levhası (işyerleri için )
Mal sahipleri için tapu belgesi
Kiracılar için kira kontratı

Dahili Su Hasarları

1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması
3. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
Talep miktarının hazırlanıp gelen ekspere verilmesi
Hasar, komşu bina, mesken gibi yerlerden kaynaklanmış ise mahalli karakola müracaat edilerek zabıt tutulması
Gerekli evrakların hazırlanması
Tapu (binalar için)
Kira kontratı (ev eşyası için)
Vergi levhası (işyerleri için)

Hırsızlık Sigortası (Konutlar için)

1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan ev eşyalarının dökümü
Poliçe fotokopisi
Genel şartlarda belirtilen bekleme süresinin sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması

Hırsızlık Sigortası (İşyerleri için)

1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
Vergi levhası
Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan emtianın dökümü
Poliçe fotokopisi
Genel şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması