HÜKÜMDAR SİGORTA Ticari Paket Sigortası,  tam kagir / betonarme yapı tarzındaki her türlü sınai
ve ticari işletmeler için gündemde olabilecek pek çok riske karşı, tek bir poliçe ile eksiksiz bir koruma
sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Paket poliçe kapsamına otomatik olarak dahil olan teminatlar

- Yangın, Yıldırım, İnfilak
- Dahili Su
- Duman
- Fırtına
- Kar Ağırlığı
- Yer Kayması
- Yakıt Sızması
- Kara Taşıtları Çarpması
- Hava Taşıtları Çarpması
- Deniz Taşıtları Çarpması

İsteğe bağlı dahil edilebilecek teminatlar

Paket kapsamı sigortalının gereksinimlerine göre aşağıda belirtilen Yangın Sigortası isteğe bağlı
ek teminatları dahil edilerek özelleştirilebilir.

- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
- Deprem
- Yangın mali mesuliyet
- Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
- Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
- Mal sahibi veya kiracının komşulara karşı   sorumluluğu
- Sel ve su baskını (seylap)
- Hırsızlık
- Cam ve ayna kırılması


Aşağıda belirtilen branşlar da, Sigortalının talebi doğrultusunda poliçenin teminat kapsamına
dahil edilebilecektir.

- Yangına bağlı kar kaybı
- Elektronik Cihaz 
- Makine Kırılması
- İşveren Mali Mesuliyet
- Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
- Taşınan Para
- Emniyeti Suistimal
- Ferdi Kaza